CHCI DAROVAT

Jak golf pomáhá

Centrum Paraple pořádá od r. 2009 na podporu své činnosti charitativní golfové turnaje. Svými službami – zejména sociálně rehabilitačními pobyty pomáháme lidem s poškozením míchy snížit jejich handicap, tedy negativní vliv poškození míchy na jejich nezávislost a uplatnění v životě.
Charitativní golfové turnaje pořádáme, abychom na tuto činnost získali finanční prostředky a také proto, abychom přiblížili lidem kolem sebe význam a užitečnost takové pomoci. Zveme je, aby se svou podporou k naší pomoci připojili. Naše motto nejen pro pořádání golfových turnajů zní: Na handicap nehrajeme.

Jak golf pomáhá

Výsledky minulých ročníků:

Celkový výnos golfových turnajů pro Centrum Paraple činí fantastických 5 413 421 Kč.

2022 100 hráčů 1 405 000 Kč
2021 99 hráčů 1 402 000 Kč
2020 92 hráčů 862 000 Kč
2018 52 hráčů 244 943 Kč
2017 44 hráčů 221 478 Kč
2016 56 hráčů 371 000 Kč
2015 68 hráčů 321 000 Kč
2014 88 hráčů 586 000 Kč

 

Naše filozofie

Naše filozofie

Centrum Paraple peníze využívá na svou činnost a pomáhá díky nim lidem na vozíku s poškozením míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci a vrátit se zpátky do plného, aktivního života. Svými službami motivuje a podporuje klienty v úsilí o samostatnost, nezávislost, společenské a pracovní uplatnění.
Hlavní službu – sociální rehabilitaci – poskytuje tým pracovníků. Patří mezi ně sociální pracovníci, psychologové, ergoterapeuti, instruktoři nácviku soběstačnosti, fyzioterapeuti, pohyboví terapeuti, zdravotní sestry, osobní asistenti a další.
Každý rok se v důsledku úrazu nebo onemocnění s poraněním míchy musí začít pohybovat na vozíku přibližně 280 lidí. Téměř 60 z nich se stane novými klienty Centra Paraple a absolvuje sociálně rehabilitační pobyt. V průběhu roku se na Centrum Paraple obrací přibližně 600 osob po poranění míchy z celé České republiky pro různou formu podpory či pomoci.