Jak golf pomáhá

Centrum Paraple pořádá od r. 2009 na podporu své činnosti charitativní golfové turnaje. Svými službami – odborným poradenstvím a sociálně rehabilitačními pobyty pomáháme lidem s poškozením míchy snížit jejich handicap, tedy negativní vliv poškození míchy na jejich nezávislost a uplatnění v životě.
Charitativní golfové turnaje pořádáme, abychom na tuto činnost získali finanční prostředky a také proto, abychom přiblížili lidem kolem sebe význam a užitečnost takové pomoci. Zveme je, aby se svou podporou k naší pomoci připojili. Naše motto nejen pro pořádání golfových turnajů zní: Na handicap nehrajeme.

Jak golf pomáhá

Výsledky minulých ročníků:

Celkový výnos golfových turnajů pro Centrum Paraple
činí fantastických 2 606 421 Kč.

2020 92 hráčů 862.000 Kč
2018 52 hráčů 244.943 Kč
2017 44 hráčů 221.478 Kč
2016 56 hráčů 371.000 Kč
2015 68 hráčů 321.000 Kč
2014 88 hráčů 586.000 Kč

 

Naše filozofie

Naše filozofie

Centrum Paraple peníze využívá na svou činnost a pomáhá díky nim lidem na vozíku s poškozením míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci a vrátit se zpátky do plného, aktivního života. Svými službami motivuje a podporuje klienty v úsilí o samostatnost, nezávislost, společenské a pracovní uplatnění.
Hlavní služby – sociální rehabilitaci a odborné poradenství – poskytuje tým pracovníků. Patří mezi ně sociální pracovníci, psychologové, ergoterapeuti, instruktoři soběstačnosti, fyzioterapeuti, pohyboví terapeuti, zdravotní sestry, ošetřovatelky, osobní asistenti a další.
Každý rok se v důsledku úrazu nebo onemocnění s poškozením míchy musí začít pohybovat na vozíku přibližně 250 lidí. Třetina, asi 80 z nich, se stane novými klienty Centra Paraple. Pomoc Centra Paraple využívá opakovaně více než 1 400 lidí z celé České republiky.