CHCI DAROVAT

Golf pro Paraple 2017

Místo: Golf & Spa Resort Cihelny, Karlovy Vary
Datum: 27. srpna 2017

Foto: Martin Salajka

Krásné počasí, příjemná atmosféra, sportovně naladění hráči, zástupci Centra Paraple jako organizátoři a současně připomínka, pro koho se v neděli 27. srpna v Golf&Spa Resortu Cihelny v Karlových Varech hraje golf. Takový byl 8. ročník golfového turnaje pro Paraple. Hráč, průvodce turnajem a současně jeho patron Marek Eben o turnaji řekl „Golfový turnaj pro Paraple přináší radost. Člověk si zahraje a ještě pomůže dobré věci ... To se zas tak často nestává“.

Výtěžek turnaje byl 221 748 Kč. Použijeme ho k zajištění služeb Centra Paraple - sociální rehabilitace a odborného poradenství pro lidi s poškozením míchy a jejich rodiny. Je to dobrý výsledek, i když částka je o něco nižší, než v minulých letech, protože prázdninový termín turnaje znemožnil některým zájemcům účast. Celkově ale turnaj považujeme za velmi úspěšný, protože jsme při jeho realizaci i propagaci navázali nové kontakty a přátelské vztahy a toho si velmi vážíme.

Turnaje se zúčastnilo 44 hráčů v 11 flightech, mezi nimi i známé osobnosti z oblasti kultury a zdravotnictví. Letos to kromě Marka Ebena byli Jiří Bartoška, prof. PaedDr. Pavel Kolář, Kryštof Mucha, výkonný ředitel MFF KV a herečka Jana Švandová. Ta ke své účasti v turnaji řekla: „Jsem ráda, že jsem mohla hrát na turnaji pro Centrum Paraple. Vidím v dlouhodobé činnosti centra velký smysl a pokud mohu třeba i mediálně podpořit lidi s poraněním míchy a současně i služby Centra Paraple, ráda to u dělám“.

Výsledky turnaje 1. – 3. místo:
1. tým Passerinvest Group
2. složený flight Cinestar, 4h production, Golf&SPA Resort Cihelny a paragolfista Pavel Bambousek
3. tým DB Schenker

Hlavní partneři Centra Paraple, o.p.s.:
Česká televize, Radiožurnál, FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny, Galerie KODL, s. r. o., Nadační fond AVAST, Opel Česká a Slovenská republika, Trigema a.s., Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o., Volkswagen Financial Services, Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, Krošlák & spol.