Jak Golf pro Paraple pomáhá

Centrum Paraple pořádá od r. 2009 na podporu své činnosti charitativní golfové turnaje. Svými službami – odborným poradenstvím a sociálně rehabilitačními pobyty pomáháme lidem s poškozením míchy snížit jejich handicap, tedy negativní vliv poškození míchy na jejich nezávislost a uplatnění v životě.
Charitativní golfové turnaje pořádáme, abychom na tuto činnost získali finanční prostředky a také proto, abychom přiblížili lidem kolem sebe význam a užitečnost takové pomoci. Zveme je, aby se svou podporou k naší pomoci připojili. Naše motto nejen pro pořádání golfových turnajů zní: Na handicap nehrajeme.

Výsledky minulých ročníků:

  • 2018: 52 hráčů, 244 943 Kč
  • 2017: 44 hráčů, 221 478 Kč
  • 2015: 56 hráčů, 371 000 Kč
  • 2014: 68 hráčů, 321 000 Kč
  • 2013: 88 hráčů, 586 000 Kč

Celkový výnos golfových turnajů pro Centrum Paraple činí fantastických 4 058 421 Kč.

Naše filozofie

Centrum Paraple může díky podpoře veřejnosti pomáhat lidem na vozíku a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. Svými službami motivujeme a podporujeme klienty v úsilí o samostatnost a společenské a pracovní uplatnění.

Našimi hlavními službami jsou sociální rehabilitace a odborné poradenství.
Každý rok v důsledku úrazu nebo onemocnění dojde k poškození míchy a k ochrnutí u asi 250 lidí. Téměř 1/3 z nich se stane novými klienty Centra Paraple. Ročně využívá pomoc Centra asi 1400 lidí z celé republiky.